Portem més de 5 anys oferint la gestió i organització de casals i esplais durant períodes vacacionals (Nadal, Setmana Santa i estiu) a centres educatius i AjuntamentsEntenem l'educació no formal com un espai d'educació en valors, un temps de creixement personal, creatiu, d'aprenentatge i sobretot divertit. Per això volem oferir als infants l’aventura de créixer i aprendre treballant en equip per a que esdevinguin persones solidàries, respectuoses i compromeses amb la societat. 

Metodologia 


La metodologia de treball que hem anat desenvolupant es basa en l’aprenentatge significatiu. És a dir, desenvolupem activitats que atreguin l’interès dels infants, amb una metodologia flexible, que anem adequant a les necessitats dels infants. És per això que dividim els infants en grups d’edat per treballar les capacitats que s’adeqüin a cada edat i treballem amb un centre d’interès general repartit per eixos setmanals.

 

La programació s’elabora entre tots els monitors i educadors que formen part del casal amb activitats significatives pels infants.