TRANSPARÈNCIA
 
Estem creant un apartat de transparència on s'hi agruparà tota la informació destacada de la cooperativa, d’acord amb el que estableix la llei de la transparència, accés a la informació pública i bon govern.
MEMÒRIA 2021
MEMÒRIA 2020

MEMÒRIA 2022