Camps locals


Inscriu-te al teu camp local!

Un camp de treball local és una experiència de voluntariat on els joves ofereixen el seu temps per donar suport en una comunitat local en concret, fent un treball de tipologia molt diversa (social, mediambiental, cultural, educatiu, patrimonial, arqueològic etc...).

Els camps locals serveixen per connectar i vincular els joves amb el territori, fent-los partícips de les necessitats reals de la seva gent. A la vegada, és una eina molt potent per donar veu a un col·lectiu que s’ha d’empoderar i fer-se visible dins la comunitat on resideix.

Un camp de treball local, és un espai de decisió i de participació on els joves treballen la cohesió de grup i el sentiment de pertinença a la comunitat.

El projecte de camps de treball local va adreçat a joves entre 13 i 16 anys.

OBJECTIUS DELS CAMPS LOCALS
  • Apropar el jove a la comunitat on viu i fer-lo corresponsable.
  • Promoure un espai d'aprenentatge i servei, que té un retorn al municipi.
  • Afavorir la participació i pressa de decisions dels joves en projectes locals.
  • Fomentar el pensament crític generant espais de reflexió i diàleg entre iguals.
  • Millora del sentiment de pertinença a la comunitat i de la cohesió grupal entre joves.