Camps locals

Un camp de treball local és una experiència de voluntariat on les joves ofereixen el seu temps per donar suport en una comunitat local en concret, fent un treball de tipologia molt diversa (social, mediambiental, cultural, educatiu, patrimonial, arqueològic etc...).

Els camps locals serveixen per connectar i vincular les i els joves amb el territori, fent consciència de les necessitats reals de la seva gent. A la vegada, és una eina molt potent per donar veu a un col·lectiu que s’ha d’empoderar i fer-se visible dins la comunitat on resideix.

Un camp de treball local, és un espai de decisió i de participació on els i les joves treballen la cohesió de grup i el sentiment de pertinença a la comunitat.

El projecte de camps de treball local va adreçat a persones joves d'entre 13 i 16 anys.

OBJECTIUS DELS CAMPS LOCALS
 
  • Apropar les persones joves a la comunitat on viuen i fer-les corresponsables.
  • Promoure un espai d'aprenentatge i servei, que té un retorn al municipi.
  • Afavorir la participació i pressa de decisions dels i les joves en projectes locals.
  • Fomentar el pensament crític generant espais de reflexió i diàleg entre iguals.
  • Millora del sentiment de pertinença a la comunitat i de la cohesió grupal entre les persones joves.
Què fem als Camps de treball?