Projecte Keep Calm


El projecte “Keep Calm” és un programa de lleure i acompanyament per a joves de 15 a 25 anys de la Segarra.

OBJECTIUS
  • Treballar per aconseguir una vida més autònoma i saludable i contribuir en el procés d'apoderament del jove.
  • Acompanyar i donar suport en els itineraris de lleure personals i orientar en els formatius i laborals.
  • Potenciar l'adquisió d'habilitats socials i enfortir la xarxa relacional dels joves.
  • Fomentar la vinculació dels joves a entitats del seu territori, establint xarxes de col·laboracio.

COM HO FEM? 
  • Oferim al jove un acompanyament a través del lleure i les seves inquietuds.
  • Realitzem activitats grupals per a treballar la cohesió de grup i l'autogestió fent ús d'espais comunitaris.
  • Col·laborem amb entitats del territori per afavorir la vinculació a la comunitat.
  • Treballem per un territori més inclusiu realitzant accions de sensibilització i antiestigma.