Camps de treball


Quàlia, durant la temporada d'estiu, gestiona diferents camps de treball organitzats per la Direcció General de Joventut dins del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es tracta d'una activitat de voluntariat dirigida a joves d'entre 14 i 29 anys que consisteixen en realitzar projectes i serveis en una comunitat que acull el grup de joves. Cada participant es compromet, de manera individual o en grup, i de forma desinteressada, en participar en el treball proposat (ambiental, social, patrimonial, arqueològic, cultural...) a canvi de la pernoctació, la manutenció i de poder gaudir d’activitats de lleure educatiu.

Des de Quàlia impulsem uns camps de treball inclusius on les persones de l'Associació Alba participen activament en les activitats dels camps, oferint d'aquesta manera un plus afegit a l'activitat principal. 
 

ACTIVITATS

  • Projectes i serveis a la comunitat en temes socials, ambientals, arqueològics, culturals, etc
  • Activitats de lleure complementàries
  • ​​​​​​​Excursions i sortides i descoberta del territori
  • Visita a entitats del territori
Què fem als Camps de treball?