• DATES: Del 21 al 28 de juliol
 
  • EDAT: 
    • GRUP1: Dels 8 als 12 anys
    • GRUP2: De 12 a 16 anys
 
  • PREU: 375€
  • Opció de fer-ho en un, dos o tres pagaments
  • El 1er pagament serà durant la 1a quinzena de maig i el 2n a la 1a quinzena de juny  
  • Si alguna família necessita fer-ho en 3 pagaments poseu-vos en contacte amb nosaltres