• TORN 2: Del 4 al 10 juliol
 
  • EDAT: Dels 6 a 9 anys
 
  • PREU: 270€
  • (Opció de fer-ho en un pagament o en dos)