• TORN 2: Del 12 al 19 juliol
 
  • EDAT: Dels 8 als 15 anys
 
  • PREU: 340€
  • Opció de fer-ho en un, dos o tres pagaments
  • El 1er pagament serà durant la 2a quinzena de maig i el 2n a la 2a quinzena de juny
  • Si finalment no es poden realitzar les colònies d'estiu per normativa COVID, no es cobrarà cap quota