• TORN 2: Del 12 al 19 juliol
 
  • EDAT: Dels 8 als 15 anys
 
  • PREU: 340€
  • (Opció de fer-ho en un, dos o tres pagaments)