L'activitat permet als nens explorar la natura i aprendre sobre les plantes i el medi ambient. Mitjançant tasques com plantar, regar i cuidar plantes, els infants desenvolupen habilitats pràctiques i aprenen sobre el cicle de vida de les plantes. Aquesta activitat fomenta l'estima per la natura i promou la consciència ecològica.