L'objectiu principal és que els infants millorin el seu nivell tan de comprensió com d'expressió oral en la llengua anglesa en un ambient agradable. Els dies dels cursos de 1er i 2on seran dilluns i dijous (horari per determinar, adreçar-vos a l'acadèmia per més informació). Es fa acompanyament de l'escola a l'acadèmia. Inscripcions: Acadèmia Punt Estudi