A través d’aquesta activitat, s’ofereix un espai íntim i proper als alumnes per tal que puguin esdevenir persones lliures i empoderades per viure una vida plena. La pràctica psicomotriu Acouturier, té com a objectiu promoure l'expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l'infant. En definitiva, vetllar per la millora del desenvolupament psíquic dels nens a través del cos.