A càrrec de Imagine School of English. L'objectiu principal és que els infants millorin el seu nivell en la llengua anglesa. Les classes seguiran diferents metodologies adaptades segons edat i nivell del grup, on predominaran les activitats col·laboratives, d’expressió, artístiques, rutines i on es treballin els valors, entre altres.