A càrrec de l'Acadèmia Kia Ora d'Oliana. Kia Ora és un equip jove i dinàmic, que crea a l’aula un ambient amè, on els nens/-es es familiaritzen amb l’anglès i aprenen a comunicar-se amb naturalitat. Les classes seguiran diferents metodologies adaptades segons edat i nivell del grup, on predominaran les activitats col·laboratives, d’expressió, artístiques, rutines i on es treballin els valors, entre altres.