Les activitats extraescolars s'iniciaran la primera setmana d’octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisaríem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) i finalitzaran la primera setmana de juny.
Les acollides començaran el dilluns 14 de setembre i finalitzaran el dimarts 22 de juny.