La inscripció a les activitats serà anual, però la quota seguirà sent mensual.
La inscripció a través de l'aplicació de Quàlia és farà a principi de curs i serà valida per tots els trimestres. Si hi ha algú que es vulgui esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent mes posant-se en contacte amb Quàlia (Lorena Domènech).
La primera setmana d’activitats es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que truquin a Quàlia 973788309 (Lorena) o enviïn un correu a escolaalba@lleurequalia.cat per reservar la plaça.
La família també podrà parlar amb els monitors/es de cada activitat.
Extraescolars tots els dimarts de 17:00 a 18:30: 25 €/mes socis AMPA i 35€/mes No socis AMPA
Les activitats extraescolars s'iniciaran la primera setmana d’octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisaríem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) i finalitzaran la primera setmana de juny.
Les acollides començaran el dilluns 14 de setembre i finalitzaran el dimarts 22 de juny.
Recordem que Quàlia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Quàlia rebran un informe de seguiment de l’activitat a final de curs. A excepció de les activitats de gestió externa.
Podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el divendres 25 de Setembre a l’escola Alba.