La inscripció a les activitats serà anual, però la quota seguirà sent mensual.
La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà valida per tots els trimestres.
Si hi ha algú que es vulgui esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent mes posant-se en contacte amb Quàlia (Marina Minguell).
S’avisarà abans de passar la quota del següent mes.
La primera setmana d’activitats es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que truquin a Quàlia 973788309 (Marina) o enviïn un correu a marina@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es de cada activitat.