La inscripció a les activitats serà anual, però la quota seguirà sent mensual.
La inscripció a través de l'aplicació de Quàlia és farà a principi de curs i serà valida per tots els trimestres. Si hi ha algú que es vulgui esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent mes posant-se en contacte amb Quàlia (Lorena Domènech).
La primera setmana d’activitats es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que truquin a Quàlia 973788309 (Lorena) o enviïn un correu a escolaalba@lleurequalia.cat per reservar la plaça.
La família també podrà parlar amb els monitors/es de cada activitat.