PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1H              PREU/mes  

1 mes                                  19€             
Dibuix                                 22€ inclou el material de l'activitat

PREUS ACOLLIDA
ACOLLIDA                          PREU/mes  

Acollida 30 min                      24€
Acollida puntual 30 min         2,5€               

Acollida 1h                             34€
Acollida puntual 1h                 4€ 


PREUS QUÀLIA DE GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                        PREU/mes  

Anglès (centre cultural)          20€      
 
PREUS ACTIVITATS GESTIONADES DIRECTAMENT PER L'AMPA
ACTIVITATS        PREU                           INSCRIPCIÓ

Robòtica             25€/mes                 Contactar amb AMPA 
Zumba                1€/dia                       Contactar amb AMPA
Àrab                                                    Contactar amb 643042049 

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
*Aquests preus inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
 *En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge.

*La quota d'acollida està repartida contemplant els mesos de desembre, gener i festius que hi pugui haver, a excepció dels mesos de setembre i juny, on es cobrarà la meitat de la quota.