Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1 hora                                 16€

Dibuix                                 19€
Teatre en anglès                 25€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
 
ACTIVITATS.                                  PREU

Anglès                                          22€/mes

Robòtica                                       25€/mes

Anglès Green Valley                     34€/mes
Àrab                                               80€/any

Bàsquet Club Bàsquet Balaguer      16€/mes

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                            PREU/mes

 
Matí tots els dies 30 min                         19€
Matí 2 dies a la setmana 30 min               9€
Matí acollida puntual 30 min                     2€               

Matí tots els dies 1h                                 32€
Matí 2 dies a la setmana 1h                    16€
Matí acollida puntual 1h                            3€ 

Migdia i tarda tots els dies 30min            22€
Migdia i tarda 2 dies / setmana 30min     12€
Migdia i tarda acollida puntual 30min        3€ 

Migdia i tarda tots els dies 1h                  35€
Migdia i tarda 2 dies a la setmana 1h      19€
Migdia i tarda acollida puntual 1h              4€ 


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes