EXTRAESCOLARS LA NOGUERA - BALAGUER
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8h - 9h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
8:30h - 9h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30h - 13h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30h - 13:30h
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
ANGLÈS
5è a 6è
ANGLÈS
1r i 2n
ANGLES
3r i 4t
ANGLÈS
P3, P4, P5
 
BÀSQUET
1r a 3r
  TEATRE AMB ANGLÈS
P3 a P5
BÀSQUET
4t a 6è
TEATRE AMB ANGLÈS
1r i 6è
16:30h - 17:30h
"DIBUIX
de1r a 6è"
FUTBOL
4t a 6è
MULTIESPORTS
1r a 3r
MULTIESPORTS
De 4t a 6è
FUTBOL
1r a 3r
DANSA KIDS
de P3 a P5
Petit Xef
1r a 3r
La màgia dels contes
P3 a P5
DANSA KIDS
De 1r a 3r
 
ÀRAB
(Infantil i Primària)
    ÀRAB
(Infantil i Primària)
 
ROBÒTICA I VIDEOJOCS
1 a 6è
       
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16:30h - 17h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA

*ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
*ACTIVITATS GESTIONADES DIRECTAMENT PER L'AMPA
Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1 hora                                 16€

Dibuix                                 19€
Teatre en anglès                 25€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
 
ACTIVITATS.                                  PREU

Anglès                                          22€/mes

Robòtica                                       25€/mes

Anglès Green Valley                     34€/mes
Àrab                                               80€/any

Bàsquet Club Bàsquet Balaguer      16€/mes

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                            PREU/mes

 
Matí tots els dies 30 min                         19€
Matí 2 dies a la setmana 30 min               9€
Matí acollida puntual 30 min                     2€               

Matí tots els dies 1h                                 32€
Matí 2 dies a la setmana 1h                    16€
Matí acollida puntual 1h                            3€ 

Migdia i tarda tots els dies 30min            22€
Migdia i tarda 2 dies / setmana 30min     12€
Migdia i tarda acollida puntual 30min        3€ 

Migdia i tarda tots els dies 1h                  35€
Migdia i tarda 2 dies a la setmana 1h      19€
Migdia i tarda acollida puntual 1h              4€ 


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes
 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

El període de preus promocionals durarà fins el dia 30 de juliol. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!