Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS GESTIONADES PER QUÀLIA

ACTIVITATS                         PREU

Activitats 1h                       19€/mes

Patins (1'5h)                       21€/mes


Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

 
PREUS ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA
ACTIVITATS                       PREU

Ioga                                  21€/mes

Anglès                              19€/mes

Finca Om                         70€/mes*

BikePark                          70€/mes*

*El transport escolar a aquestes activitats està inclòs. 
Per inscriure's a les activitats gestionades per l'AMPA cal inscriure's en aquest formulari