Els preus actuals son promocionals fins el 9 de setembre, a partir del 6 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1 hora                               19,5€

1'5 hores                           26,5€


PREUS ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA
 
ACTIVITATS.                  PREU/mes

Baby english                      19,5€
Mindfulness                       21,5€
Solaç                                   32€
Basquet                             26,5€


*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (al Juny es cobrarà la part proporcional)

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.