Activitats en taronja, gestionades directament per l'AMPA: Cal apuntar-s'hi en aquest formulari
 
 
EXTRAESCOLARS ESCOLA VEDRUNA DE MOLLERUSSA
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
17:30-18:30
MECANOGRAFIA
1r a 6è primària
PLÀSTICA
P3 a 2n
ESPORTS
1r a 6è primària
MÚSICA PÈR A INFANTS
P3 a P5
ESCACS I JOCS
DE TAULA
1r a 6è primària
BABY- SPORTS
P3 a P5
BALLS MODERNS
P3 a P5
BABY- SPORTS
P3 a P5
BALLS MODERNS
P3 a P5
IOGA
1r a 6è primària
BALLS MODERNS
1r a 6è primària
COSTURA
1r a 6è primària
MÚSICA
1r a 6è primària
PLÀSTICA
3r a 6è primària
MECANOGRAFIA
1r a 6è primària
ESPORTS
1r a 6è primària
BALLS MODERNS
1r a 6è primària
BABY-ENGLISH
P3 A P5
TEATRE
1r a 6è primària
ESPORTS
1r a 6è primària
IOGA
P3 a P5
ENGLISH
3r a 5è primària
BABY-ENGLISH
P3 a P5
ENGLISH
1r i 2n primària
17:30 - 19:00
JOC AMB PATINS
1r a 6è primària
FINCA OM - CAVALLS
1r a 6è primària
BIKE-PARK
4t-6e primària
 
 
 
 
JOC AMB PATINS
P3 a P5
BIKE-PARK
1r-3r primària
Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS GESTIONADES PER QUÀLIA

ACTIVITATS                         PREU

Activitats 1h                       19€/mes

Patins (1'5h)                       21€/mes


Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

 
PREUS ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA
ACTIVITATS                       PREU

Ioga                                  21€/mes

Anglès                              19€/mes

Finca Om                         70€/mes*

BikePark                          70€/mes*

*El transport escolar a aquestes activitats està inclòs. 
Per inscriure's a les activitats gestionades per l'AMPA cal inscriure's en aquest formulari
 
INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 4 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 3 de juny.

FUNCIONAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però la quota serà mensual. El compromís seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari web. S’avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre. La quota està repartida contemplant els mesos de desembre, gener i festius que hi pugui haver.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.

LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). En cas de necessitar-ho, podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el
DIUMENGE 19 DE SETEMBRE a la bústia de l’AMPA o bé trucar-nos. 

Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.


APP DE QUÀLIA
Aquest curs, tenim aplicació nova, l’App de Quàlia! A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!