Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17€
Patinatge 19€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Mecanografia Punt Study
(2h setmana)
24€
Robotica smart school 37€
Esports i natura 19€
*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

*Aquests preus son per als SOCIS de l'AFA. Els NO SOCIS tenen un augment del 50% dels preus.

 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
30 min 16,5€/mes
2€ puntual
1h 26,5€/mes
3€ puntual

*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
 
 
 
 
*Aquests preus son per als SOCIS de l'AFA. Els NO SOCIS tenen un augment del 50% dels preus.