Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA SOCIS AFA

ACTIVITATS.                  1H PREU

Socis AFA                          16€


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITAT                                         PREU/mes

Mecanografia (2h setmana)                  22€

Manualitats Solaç                                  27€
Patinatge                                               18€ 


*Aquests preus son per persones socies de l'AFA, les persones no socies augmentaran un 50% el preu en cada activitat.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                             PREU/mes

Acollida 30 min                    16€ / 2€ puntual

Acollida 1h                           26€ / 3€ puntual

Acollida 1'5h                        31€ / 4€ puntual
Acollida 2h                           41€ / 5€ puntual
                      
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes