PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1H              PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 45 MIN       PREU  

1r timestre (12 set)          32,5€             
2n trimestre (13 set)        35,5€                    
3r trimestre (7 set)           19,5€

ACOLLIDA                        PREU  
Acollida 30 min              15€/mes     (1,5€/dia puntual)
Acollida 1h                     25€/mes     (2€/dia puntual)     
Acollida 1,5h                  30€/mes     (3€/dia puntual)
Acollida 2h                     40€/mes     (4€/dia puntual)

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                      PREU  

Música                 43,5€ (1r) / 47,5€ (2n) / 26€ (3r)
P3, P4, P5

Anglès LM                            13€/mes
P3

Angles LM                            21€/mes
P4, P5, 1r, 2n 

Angles LM                            24€/mes
3r

Angles LM                            27€/mes
4t, 5è, 6è

Robòtica                               40€/mes                    
Manualitats Solaç          20€-18€/mes
P4, P5
(mínim 13 inscrits)

Manualitats Solaç          20€-18€/mes
1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è
(mínim 13 inscrits)

Enfilem manualitats             19€/mes
3r, 4t, 5è, 6è  

Mecanografia pack duo      16€/mes
3r, 4t, 5è, 6è 

Rítmica                               11€/mes
P5 i 1r  

Rítmica                              22€/mes
2n

Rítmica                              26€/mes
3r

Rítmica                              29€/mes
4t, 5e, 6è