Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.

Els socis de l'AFA gaudiran d'un 50% de descompte en totes les activitats extraescolars i en les acollides.

 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA SOCIS AFA

ACTIVITATS.                      1H PREU

1 mes                          15€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                          24€ (7 infants, mínim 5)PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA NO SOCIS AFA

ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                        30€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                        48€ (7 infants, mínim 5)


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA SOCIS AFA

ACTIVITAT                                      PREU/mes

Mecanografia (2h setmana)              20€

Anglès CEPU (2h setmana)              30€

Manualitats Solaç                              25€

Música                                               20€

Tennis*                                               0€

*Activitat subvencionada pel consell esportiu

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA NO SOCIS AFA
 
ACTIVITAT                                   PREU/mes

Mecanografia (2h setmana)              40€

Anglès CEPU (2h setmana)              60€

Manualitats Solaç                              50€

Música                                               40€

Tennis*                                                0€

*Activitat subvencionada pel Consell Esportiu

PREUS ACOLLIDACOLLIDES AFA

ACOLLIDA MATÍ                     PREU/mes

Acollida 30 min                          15€
Acollida puntual 30 min              2€

Acollida 1h                                 25€
Acollida puntual1h                      3€

Acollida 1'5h                               30€
Acollida puntual1'5h                    4€

Acollida 2h                                 40€
Acollida 2h puntural                     5€          

                       
PREUS ACOLLIDES NO SOCIS AFA

ACOLLIDA MATÍ                      PREU/mes

Acollida 30 min                            30€
Acollida puntual 30 min                4€

Acollida 1h                                   50€
Acollida puntual1h                        6€

Acollida 1'5h                                60€
Acollida puntual1'5h                     8€

Acollida 2h                                   80€
Acollida 2h puntural                     10€      


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge