ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1H              PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 45 MIN       PREU  

1r timestre (12 set)          32,5€             
2n trimestre (13 set)        35,5€                    
3r trimestre (7 set)           19,5€

ACOLLIDA                        PREU  
Acollida 30 min              15€/mes     (1,5€/dia puntual)
Acollida 1h                     25€/mes     (2€/dia puntual)     
Acollida 1,5h                  30€/mes     (3€/dia puntual)
Acollida 2h                     40€/mes     (4€/dia puntual)

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                      PREU  

Música                 43,5€ (1r) / 47,5€ (2n) / 26€ (3r)
P3, P4, P5

Anglès LM                            13€/mes
P3

Angles LM                            21€/mes
P4, P5, 1r, 2n 

Angles LM                            24€/mes
3r

Angles LM                            27€/mes
4t, 5è, 6è

Robòtica                               40€/mes                    
Manualitats Solaç          20€-18€/mes
P4, P5
(mínim 13 inscrits)

Manualitats Solaç          20€-18€/mes
1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è
(mínim 13 inscrits)

Enfilem manualitats             19€/mes
3r, 4t, 5è, 6è  

Mecanografia pack duo      16€/mes
3r, 4t, 5è, 6è 

Rítmica                               11€/mes
P5 i 1r  

Rítmica                              22€/mes
2n

Rítmica                              26€/mes
3r

Rítmica                              29€/mes
4t, 5e, 6è

INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 30 de setembre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) i finalitzaran el divendres 5 de juny les trimestrals, i el divendres 29 de maig les mensuals. Les acollides començaran el dijous 12 de setembre i finalitzaran el divendres 19 de juny. 

FUNCIONAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però la quota seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà valida per tots els trimestres. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia. S’avisarà abans de passar la quota del següent trimestre. 

Hi ha la possibilitat de fer-ho en dos pagaments: al principi i a la meitat de cada trimestre. El fet d’esborrar-se de l’activitat un cop començat el trimestre, NO implica la devolució de la part proporcional.

La primera setmana d’activitats, la del 30 de setembre al 4 d'octubre, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que truquin a Extraescolars Qualia 687 763 877 o enviïn un correu a extraescolarsqualia@aalba.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors i mestres de cada activitat.

SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.

LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el divendres 20 de Setembre a la bústia de l’AMPA. També podeu fer la inscripció a través del web: www.qualia.suport.org , allà us haureu de registrar i crear un usuari des del que podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills/es (altes, baixes, rebuts, canvis, etc). 

Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.