ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.

Els socis de l'AFA gaudiran d'un 50% de descompte en totes les activitats extraescolars i en les acollides.

 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA SOCIS AFA

ACTIVITATS.                      1H PREU

1 mes                          15€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                          24€ (7 infants, mínim 5)PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA NO SOCIS AFA

ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                        30€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                        48€ (7 infants, mínim 5)


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA SOCIS AFA

ACTIVITAT                                      PREU/mes

Mecanografia (2h setmana)              20€

Anglès CEPU (2h setmana)              30€

Manualitats Solaç                              25€

Música                                               20€

Tennis*                                               0€

*Activitat subvencionada pel consell esportiu

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA NO SOCIS AFA
 
ACTIVITAT                                   PREU/mes

Mecanografia (2h setmana)              40€

Anglès CEPU (2h setmana)              60€

Manualitats Solaç                              50€

Música                                               40€

Tennis*                                                0€

*Activitat subvencionada pel Consell Esportiu

PREUS ACOLLIDACOLLIDES AFA

ACOLLIDA MATÍ                     PREU/mes

Acollida 30 min                          15€
Acollida puntual 30 min              2€

Acollida 1h                                 25€
Acollida puntual1h                      3€

Acollida 1'5h                               30€
Acollida puntual1'5h                    4€

Acollida 2h                                 40€
Acollida 2h puntural                     5€          

                       
PREUS ACOLLIDES NO SOCIS AFA

ACOLLIDA MATÍ                      PREU/mes

Acollida 30 min                            30€
Acollida puntual 30 min                4€

Acollida 1h                                   50€
Acollida puntual1h                        6€

Acollida 1'5h                                60€
Acollida puntual1'5h                     8€

Acollida 2h                                   80€
Acollida 2h puntural                     10€      


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge
INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 4 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 3 de juny. Les acollides començaran el 13 de setembre i s'acabaràn el 22 de juny

FUNCIONAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però la quota serà mensual. El compromís seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari web. S’avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre. La quota està repartida contemplant els mesos de desembre, gener i festius que hi pugui haver.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.

LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). En cas de necessitar-ho, podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el DIUMENGE 19 DE SETEMBRE a la bústia de l’AMPA o bé trucar-nos. Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.

APP DE QUÀLIA
Aquest curs, tenim aplicació nova, l’App de Quàlia! A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!