Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                    1'5H PREU

1 mes                       21€ SOCIS AMPA (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                       35€ SOCIS AMPA (7 infants, mínim 5)

1 mes                       26€ NO SOCIS AMPA (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                       40€ NO SOCIS AMPA (7 infants, mínim 5)


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                          PREU/mes

Robòtica en anglès            38€ SOCIS AMPA / 43€ NO SOCIS AMPA

Infomeca CEPU                 25€ SOCIS AMPA / 30€ NO SOCIS AMPA


PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                               PREU/mes

Cada dia 8-9h                     30€ SOCIS AMPA / 32€ NO SOCIS AMPA

Cada dia 8'30-9h                22€ SOCIS AMPA / 24€ NO SOCIS AMPA

Puntual 1h                            5€ SOCIS AMPA / 7 NO SOCIS AMPA

Puntual 30 min                      3€ SOCIS AMPA/ 5€ NO SOCIS AMPA

Tarda 1 dia/setmana             12€ SOCIS AMPA/ 14€ NO SOCIS AMPA

Tarda 2 dies/setmana           17,5€ SOCIS AMPA/ 19,5€ NO SOCIS AMPA

Tarda 3 dies/setmana           19,5€ SOCIS AMPA/ 21,5€ NO SOCIS AMPA

Tarda 4 dies/setmana            21€ SOCIS AMPA/ 23€ NO SOCIS AMPA

Tarda 5 dies/setmana            23,5€ SOCIS AMPA/ 25,5€ NO SOCIS AMPA


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge