PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
TRIMESTRE                    PREU  

1r timestre (12 set)          48,5€             
2n trimestre (13 set)        52,5€                    
3r trimestre (7 set)             31€

PREUS ACOLLIDA MATINAL
8.30H - 9.00H           PREU  

Tots els dies           20€/mes   
Dia puntual               2€/dia

PREUS ACOLLIDA TARDA
17.00H - 18.30H       PREU  

1 dia                        33€/trim   
 2 dies                     50€/trim     
3 dies                      56€/trim   
4 dies                      60€/trim   
Tots els dies            68€/trim
Dia puntual                4€/dia

AULA D'ESTUDI
17.30H - 18.30H       PREU  

1 dia                        20€/mes
 2 dies                     38€/mes     
3 dies                      55€/mes
4 dies                      70€/mes
Tots els dies           80€/mes
      
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Anglès                       16€/mes             
Robòtica                    40€/mes