Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1'5 hores                   22€ socis / 27€ no socis

Infomeca                   25€ socis / 30€ no socis

Patinatge                   25€ socis / 30€ no socis


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
 
ACTIVITATS                               PREU/mes

Robòtica Smart School         41€ socis / 46€ no socis


* Els preus de les activitats inclouen els primers 30 min d'acollida per berenar. Si l'acollida finalment no surt, s'actualitzaran els preus segons l'activitat per poder mantenir l'horari i es berenarà amb el monitor específic de cada extraescolar.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                     PREU/mes

Matí tots els dies 8-9h              31€ socis / 33€ no socis
Matí tots els dies 8:30h            25€ socis / 27€ no socis
Matí puntual 30 min                  3€ socis / 5€ no socis
Matí puntual 1h                         5€ socis / 7€ no socis

Tarda 1 dia/setmana                 13€ socis / 15€ no socis
Tarda 2 dies/setmana               18,5€ socis / 20,5€ no socis
Tarda 3 dies/setmana               20,5€ socis / 22,5€ no socis
Tarda 4 dies/setmana               22€ socis / 24€ no socis
Tarda 5 dies/setmana               24,5€ socis / 26,5€ no socis
Dia puntual                                7€ socis / 9€ no socis

*Les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes

*L’acollida serà al menjador, entraran per la porta d'infantil tots.