* Els preus de les activitats inclouen els primers 30 min d'acollida per berenar.
ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1'5 hores                   22€ socis / 27€ no socis

Infomeca                   25€ socis / 30€ no socis

Patinatge                   25€ socis / 30€ no socis


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
 
ACTIVITATS                               PREU/mes

Robòtica Smart School         41€ socis / 46€ no socis


* Els preus de les activitats inclouen els primers 30 min d'acollida per berenar. Si l'acollida finalment no surt, s'actualitzaran els preus segons l'activitat per poder mantenir l'horari i es berenarà amb el monitor específic de cada extraescolar.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                     PREU/mes

Matí tots els dies 8-9h              31€ socis / 33€ no socis
Matí tots els dies 8:30h            25€ socis / 27€ no socis
Matí puntual 30 min                  3€ socis / 5€ no socis
Matí puntual 1h                         5€ socis / 7€ no socis

Tarda 1 dia/setmana                 13€ socis / 15€ no socis
Tarda 2 dies/setmana               18,5€ socis / 20,5€ no socis
Tarda 3 dies/setmana               20,5€ socis / 22,5€ no socis
Tarda 4 dies/setmana               22€ socis / 24€ no socis
Tarda 5 dies/setmana               24,5€ socis / 26,5€ no socis
Dia puntual                                7€ socis / 9€ no socis

*Les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes

*L’acollida serà al menjador, entraran per la porta d'infantil tots. 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

El període de preus promocionals durarà fins el dia 30 de juliol. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!