* Els preus de les activitats inclouen els primers 30 min d'acollida per berenar.
ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA