PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
ACTIVITATS PREU/TRIMESTRALS
Escacs 60€
Futbol 81€
Multiesports 81€
Ioga  81€/trimestre a cada infant (mínim 11 infants)
o
96€/trimestre a cada infant (mínim 8 infants)

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i iguals cada trimestre d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el trimestre de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
1h - 1 germà 31€ fixe
5€ puntual
1h - 2n germà o més 29€ fixe
5€ puntual
30 min - 1 germà 20€ fixe
2,5€ puntual
30 min - 2n germà o més 18€ fixe
2,5€ puntual

*Com en les extraescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el trimestre.