EXTRAESCOLARS COPONS
Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8h -
9h
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
17h -
18h
        MULTIESPORTS
(I5 a 3r)
17h -
18:15h
  ESCACS
(3r a 6è)
  IOGA
(I3 a 6è)
 
18h -
19h
        FUTBOL
(4t a 6è)

Monitoratge de les activitats:

Ioga: la monitora serà la Magda
Futbol: el monitor serà l'Oriol
Multiesports: el monitor serà l'Oriol
Escacs: el monitor serà en Jordi
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
ACTIVITATS PREU/TRIMESTRALS
Escacs 60€
Futbol 81€
Multiesports 81€
Ioga  81€/trimestre a cada infant (mínim 11 infants)
o
96€/trimestre a cada infant (mínim 8 infants)

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i iguals cada trimestre d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el trimestre de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
1h - 1 germà 31€ fixe
5€ puntual
1h - 2n germà o més 29€ fixe
5€ puntual
30 min - 1 germà 20€ fixe
2,5€ puntual
30 min - 2n germà o més 18€ fixe
2,5€ puntual

*Com en les extraescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el trimestre.
 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig. Les acollides començaran el 6 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 12 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!