PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS        1H PREU

1 mes                      17€

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius de lliure disposició. Aquest any, els pagaments seran mensuals. La quota serà de 17€/mes les activitats d’1 hora, seria 15€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITAT                        PREU/mes

Escacs                                   21€
Kitsune                                   22€ (20€ el segon germà) + 15€ de material al inici del curs
Anglès Green Valley               34€
Anglès New School                60€ + 1 llibre de 27€ a principi de curs
Handbol                                  5€
Aloha                                      49€/mes + 60€ de matrícula (en dos pagaments de 40€ i 20€).
 (2h)                                        (40,6€ segon germà, 29€ tercer germà)

Robòtica                                  28€
Petit taller                                25€

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA MATÍ                      PREU

Cada dia 7:45-9H              28€/mes amb 10 quotes
Cada dia 8H-9H                23€/mes amb 10 quotes
Cada dia 8:30-9H             18€/mes amb 10 quotes

ACOLLIDA TARDA                  PREU
Cada dia 16:30-17:30       23€/mes amb 10 quotes
Cada dia 16:30-18H         33€/mes amb 10 quotes

ACOLLIDA PUNTUAL/ESPORÀDIC

MATÍ

Abonament de 10 tiquets acollida          PREU
8H-9H                                                     24€/mes
8:30-9H                                                  17,5€/mes

TARDA
Abonament de 10 tiquets acollida         PREU
16:30-17:30                                           24€/mes
16:30-18:00                                           35€/mes

DIA PUNTUAL                                       PREU
tiket matí o tarda 30min                           2,5€
tiket matí o tarda 1 hora                            5€
tiket matí o tarda 1'15 hora                       6€
tiket matí o tarda 1'30 hora                       8€

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
*L’acollida serà al menjador, entraran per la porta d'infantil tots. Màxim es podrà entrar al matí fins les 8:30h *Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge