Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Kitsune 25€ + material a
principi de curs
Aloha 31€ + 60€ de material a l'inici
de curs fraccionat amb 2
Escacs 22€
Anglès green Valley* 38€ + quota inicial
a confirmar
Robòtica Smart school 37€
Petit taller 37€ *Pendent de
confirmar
*Anglès Green Valley: Si hi ha famílies interessades cap la possibilitat de fer 2h d'activitat. En aquest cas feu-nos-ho saber per missatge a través de l'aplicatiu

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
7:45h a 9h 28,5€/mes
4,5€ puntual
8h a 9h 23,5€/mes
3,5€ puntual
8:30h a 9h 18,5€/mes
2,5€ puntual
16:30h a 17:30h 23,5€/mes
3,5€ puntual
16:30h a 18h 33,5€/mes
4,5€ puntual

*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.