Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                      15€ (10 o més infants, mínim 8)
1 mes                      24€ (7 infants, mínim 5)

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITAT                        PREU/mes

Escacs                                   21€
Kitsune                                   22€ + 22€ de material al principi de curs
Anglès Green Valley               34€
Anglès New School                60€ + 1 llibre de 27€ a principi de curs
Handbol                                  5€
Aloha (2h)                               49€/mes + 40€ de material a l'inici de nivell 1 i 20€ a l'inici de nivell 5
Robòtica                                  32€
Petit taller                                35€

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA MATÍ                      PREU

Cada dia 7:45-9H              28€/mes amb 10 quotes
Cada dia 8H-9H                23€/mes amb 10 quotes
Cada dia 8:30-9H             18€/mes amb 10 quotes

ACOLLIDA TARDA                  PREU
Cada dia 16:30-17:30       23€/mes amb 10 quotes
Cada dia 16:30-18H         33€/mes amb 10 quotes

ACOLLIDA PUNTUAL/ESPORÀDIC

DIA PUNTUAL                                       PREU
tiket matí o tarda 30min                            2€
tiket matí o tarda 1 hora                            3€
tiket matí o tarda 1'15 hora                       4€

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*L’acollida serà al menjador, entraran per la porta d'infantil tots. Màxim es podrà entrar al matí fins les 8:30h *Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge