Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1 hora                               16€

Handbol                              5€

*L'activitat d'iniciació al món musical és per infantil.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
 
ACTIVITATS.                  PREU/mes

Escacs                                   22€

Robòtica Smart School          35€

Petit Taller                              35€

Anglès Green Valley              36€/mes + quota inicial de material*

Aloha                                      25€ + material*

Angles New School                60€ + 1 llibre*

Kitsune                                   22€ + material*

* En l'activitat d'anglès Green Valley, el material seran 20€ per infantil i 30€ per primària.
* En l'activitat d'Aloha, el material son 60€ a principi de curs
* En l'activitat d'anglès New School, el llibre son 29€ a principi de curs
* En l'activitat de kitsune, el material son 25€ a principi de curs

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                     PREU/mes

Matí 7:45-9h                                28€ / 4€ puntual

Matí 8-9h                                     23€ / 3€ puntual

Matí 8:30h-9h                              18€ / 2€ puntual

Tarda 16:30-17:30h                     23€ / 3€ puntual

Tarda 16:30-18h                          33€ / 4€ puntual

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes

*L’acollida serà al menjador, entraran per la porta d'infantil tots. Màxim es podrà entrar al matí fins les 8:30h.