PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
TRIMESTRE                   PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Aloha                            49€/mes             
Kitsune                         23€/mes      
Escacs                         19€/mes
Handbol                        10€/trim
Voleibol                         10€/trim
Robòtica                      40€/mes
Petit taller                    30€/mes
Angles Green Valley   34€/mes
Anglès New School    58€/mes