PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS        1H PREU

1 mes                      17€

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius de lliure disposició. Aquest any, els pagaments seran mensuals. La quota serà de 17€/mes les activitats d’1 hora, seria 15€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITAT                        PREU/mes

Escacs                                   21€
Kitsune                                   22€ (20€ el segon germà) + 15€ de material al inici del curs
Anglès Green Valley               34€
Anglès New School                60€ + 1 llibre de 27€ a principi de curs
Handbol                                  5€
Aloha                                      49€/mes + 60€ de matrícula (en dos pagaments de 40€ i 20€).
 (2h)                                        (40,6€ segon germà, 29€ tercer germà)

Robòtica                                  28€
Petit taller                                25€

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA MATÍ                      PREU

Cada dia 7:45-9H              28€/mes amb 10 quotes
Cada dia 8H-9H                23€/mes amb 10 quotes
Cada dia 8:30-9H             18€/mes amb 10 quotes

ACOLLIDA TARDA                  PREU
Cada dia 16:30-17:30       23€/mes amb 10 quotes
Cada dia 16:30-18H         33€/mes amb 10 quotes

ACOLLIDA PUNTUAL/ESPORÀDIC

MATÍ

Abonament de 10 tiquets acollida          PREU
8H-9H                                                     24€/mes
8:30-9H                                                  17,5€/mes

TARDA
Abonament de 10 tiquets acollida         PREU
16:30-17:30                                           24€/mes
16:30-18:00                                           35€/mes

DIA PUNTUAL                                       PREU
tiket matí o tarda 30min                           2,5€
tiket matí o tarda 1 hora                            5€
tiket matí o tarda 1'15 hora                       6€
tiket matí o tarda 1'30 hora                       8€

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
*L’acollida serà al menjador, entraran per la porta d'infantil tots. Màxim es podrà entrar al matí fins les 8:30h *Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge
INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 5 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats externes finalitzaran el divendres 29 de maig. Les acollides començaran el 14 de setembre i s'acabaràn el 18 de juny
FUNCIONAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però HEM FET CANVIS. LA QUOTA SERÀ MENSUAL el compromís seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari web. S’avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre. La quota està repartida contemplant els mesos de desembre, gener i festius que hi pugui haver.
La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.

LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). En cas de necessitar-ho, podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el divendres 25 de setembre a la bústia de l’AMPA o bé trucar-nos. 

Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.


APP DE QUÀLIA
Aquest curs, tenim aplicació nova, l’App de Quàlia! A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!