Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS                 PREU/mes

1 hora                                 16€

1,5 hores                            24€

*Per l'activitat de percussió i batucada (16€) s'haurà de comprar el tambor que tindrà un cost d'entre 25€ i 35€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITATS                   PREU/mes

Escacs                                 22€

Manualitats solaç                 25€

Anglès Green Valley            36€ + quota inicial de material*
Robòtica Smart School        35€
Infomeca                              32€
*En l'activitat d'anglès Green Valley, seran 20€ per infantil i 30€ per primària.
*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.