EXTRAESCOLARS ESCOLA FRANCESC ARENES GOLMÉS
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8h a 9h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30h a 13:30h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16:30h a 17:30h
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
ARTS MARCIALS *
(P3 a 6è)
ANGLÈS GREEN VALLEY
(Infantil)
PETIT XEF *
(P3 a 6è)
CIÈNCIA I EXPERIMENTS* MANUALITATS SOLAÇ
(primària)
TEATRE * ANGLÈS GREEN VALLEY
(1r i 2n)
ANGLÈS GREEN VALLEY
(3r)
BALLS MODERNS * GIMNÀSTICA RÍTMICA *
  ROBOTICA SMART SCHOOL
(Primària)
ANGLÈS GREEN VALLEY
(4t a 6è)
   
16:30h a
18h
INFOMECA AMB PUNT STUDY
(3r i 4t)
  INFOMECA AMB PUNT STUDY
(5è i 6è)
PATINATGE
(primària)
 

*Es vetllarà per fer 2 grups segons edats i inscripcions

ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17€
Activitats 1'5h 25€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Solaç 27€
Anglès green valley 38€/mes + quota inicial de material a confirmar (sobre els 30€)
Robòtica Smart School 37€
Infomeca amb punt study 32€
*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es farà retorn de la quota un cop iniciat el mes i es demana un compromís trimestral.
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
1h 30€/mes
5€ puntual

*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig. Les acollides començaran el 6 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny. 
Si la inscripció no s'ha fet a principi de curs, o voleu canviar d'activitat, no es podrà fer fins al següent trimestre.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 12 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!