PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1h               PREU  

1r timestre (12 set)          46,5€             
2n trimestre (13 set)        50,5€                    
3r trimestre (7 set)             29€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 2h               PREU  

1r timestre (12 set)           85€             
2n trimestre (13 set)         93€                    
3r trimestre (7 set)           50€

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                                  PREU  

Matí 8.00h - 9.00h                  26€/mes             
Matí puntual                             3,5€/dia           
Tarda 16.30h - 19.00h            56€/mes             
Tarda puntual                            7€/dia 

PREUS ATIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                       PREU  

Robòtica infantil                          41€/mes             
Robòtica primària                        51€/mes                
Teatre       19€/mes (+ 10€ de matrícula)
Anglès                                         41€/mes
1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è         

 Anglès                                        41€/mes
1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è      

Aerodance                                  25€/mes
Repàs, deures i mecanografia 4,70€/hora
Moto of road                                45€/mes
Natació infantil                         94,70€/any
Natació primària                      79,40€/any
Taekwondo                                 25€/mes