Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                       PREU / mes

Robòtica                                  33€

Teatre                                      16€
Patinatge 1 dia                        16€
Patinatge 2 dia                        30€

Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

 
PREUS ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA
ACTIVITATS                               1H PREU / mes

Aerodance                                         25€

Defensa personal                               25€

New Green Valley 1h setmana           36€ + 15€ material inici de curs

New Green Valley 1'5h setmana        44€ + 15€ material inici de curs

Atletisme Xafatolls 1h setmana          20€

Anglès Punt estudi 2h setmana          42€

Zumba kids 1h setmana                      17€

Multiesports 1h setmana                    120€ any*
Multiesports/futbol sala 2ona hora     180€ any*

Futbol 2h setmana                             150€ any*


* Possibilitat de fer el pagament en dues vegades (octubre i gener)
Totes les activitats estan subjectes a possibles canvis o anul.lacions.
Cal estar al corrent de la quota anual de l'AMPA per apuntar-se a les extraescolars.
La majoria d'extraescolars acabaran l'última setmana de maig de 2022, en cas contrari s'informarà previament.
Més informació de les activitats externes / mesures Covid19 a ampaelsitjar@gmail.com, whatsapp al 650300558.

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA MATÍ                                        PREU
 

Matí 8-9h                                                    26€/mes

Matí 8-9h puntual                                       3€/mes

Tarda 16:30-19h                                         57€/mes

Tarda puntual 16:30-19h                             7€/mes

Tarda 2 dies/setmana16:30-19h                 26€/mes


L’acollida serà al menjador, entraran per la porta d'infantil tots. Màxim es podrà entrar al matí fins les 8:30h *Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge