Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU

Activitats 1h

18€

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de octubre a maigLes quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.
 
*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes. I es demana el compromís trimestral

*Cal estar al corrent de la quota anual de l'AMPA per apuntar-se a les extraescolars.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Escacs amb acadèmia israel (3r a 6é) 22€
Atletisme xafatolls I3 a 6é (camp de fútbol gespa) 10€/mes
Anglès PUNT STUDY 30€/mes + 12€ material inici curs

Tennis

28€

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es farà retorn de la quota un cop iniciat el mes i es demanarà un compromís trimestral.

 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
Matí de 8-9h 29€/mes
5€ puntual
Tarda de 16:30-19h 60€/mes
9€ puntual
Tarda 2 dies/setmana 16:30-19h 30€/mes
*Cal indicar els dies a l'apartat d'observacions quan feu la inscripció
*Cal estar al corrent de la quota anual de l'AMPA per apuntar-se a les acollides.

*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.