Els preus actuals son promocionals fins el 5 de setembre, a partir del 6 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                       PREU / mes

1 hora                                      17€


*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

 
PREUS ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA
ACTIVITATS                                PREU / mes

Aerodance                                          28€

Defensa personal                                28€

Atletisme                                             20€
Anglès Punt Study 1h setmana          32€ + 12€ material inici de curs

Multiesports 1h setmana                    120€ any*
Multiesports/futbol sala 2ona hora     180€ any*

Futbol 2h setmana                             150€ any*


* Possibilitat de fer el pagament en dues vegades (octubre i gener)
Totes les activitats estan subjectes a possibles canvis o anul.lacions.
Cal estar al corrent de la quota anual de l'AMPA per apuntar-se a les extraescolars.

 

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA MATÍ                         PREU/mes
 

Matí 8-9h                                         29€

Matí 8-9h puntual                             5€

Tarda 16:30-19h                              60€ (berenar inclòs)

Tarda puntual 16:30-19h                  9€ (berenar inclòs)

Tarda 2 dies/setmana16:30-19h       30€ 


Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny.

Les quotes d'acollides estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre o juny, ja que és fa quota fixa repartida pel cost global. (surt a 3,20€ les 2,5h amb el berenar inclòs)

La quota fixa es cobrarà sencera, independentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.