PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS                       PREU  

1 hora                               20€/mes
2 hores                             37€/mes

*Aquest any, els pagaments seran mensuals. La quota serà de 20€/mes les activitats d’1 hora, seria 16€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                              PREU  

Mecanografia                            20€
Escacs (acadèmia israel)          22€

PREUS ACTIVITATS GESTIONADES DIRECTAMENT PER L'AMPA
ACTIVITAT                           PREU  

Natació infantil                     103,70€/any
Natació primària                   88,40€/any
Aerodance                            25€/mes
Defensa personal                 25€/mes
Hoquei 1h/set                       20€/mes
English GV P3 a 6è              1h/set 36€/mes + 15€ material inici curs.
                                              1'5h/set (5è i 6è) 44€

Robòtica/Anglès                    1h/set 40€ + 30€ material inici curs
Atletisme Xafatolls               1h/set 20€/mes
Punt estudi                           42€/mes 2h/setmana
Teatre                                  1'25h/set 19 €/mes preu germans 14€/mes.
                                             10€ matrícula a inici de curs

Motooffroad                          55€/mes

* Més informació de les activitats externes gestionades directament per l'AMPA a ampaelsitjar@gmail.com o al watsapp 650300558
* Totes les activitats estan subjectes a possibles canvis o anul·lacions

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA (8:00-9:00h)           PREU  

Cada dia                                  28€/mes             
Dia puntual                               3€/dia           

ACOLLIDA (16:30-19:00h)           PREU (inclou berenar)  
Cada dia                                             59€/mes    
2 dies a la setmana                            28€/mes         
Tarda puntual                                     7€/dia

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. *Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge