Activitats en taronja, gestionades directament per l'AMPA: Per apuntar-s'hi s'ha d'anar a la descripció de l'activitat
 
EXTRAESCOLARS LINYOLA
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00 - 9:00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30 - 13:30 PATINATGE ARTISTIC
1r a 6è
       
16:30 - 17:30 PATINATGE ARTISTIC
P3-P5
  PATINATGE ARTISTIC
1r a 6è
DANSA MODERNA
(escola)
ATLETISME (P3 a 6è) 
Anglès PUNT STUDY 1r-2n Anglès PUNT STUDY P3-P4 Anglès PUNT STUDY P5 Anglès PUNT STUDY 1r-P4  
MULTIESPORTS P4 (escola) FUTBOL P3-P4-P5 MULTIESPORTS P3-P5 (escola) 2a HORA/SET MULTIESPORTS O FUTBOL SALA (a escollir) P3-P4-P5 FUTBOL P3-P4-P5
16:45 - 17:45 Aerodance (P3-2n)   Aerodance (P3-2n)    
17:45 - 18:45 Anglès PUNT STUDY 5è Anglès PUNT STUDY 4t   Anglès PUNT STUDY 2n-4t  
18:00 - 19:00 Aerodance (3r - 6è)   Aerodance (3r - 6è)    
19:00 - 20:00 Defena personal   Defena personal    
16:30 - 19:00h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
Els preus actuals son promocionals fins el 5 de setembre, a partir del 6 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                       PREU / mes

1 hora                                      17€


*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

 
PREUS ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA
ACTIVITATS                                PREU / mes

Aerodance                                          28€

Defensa personal                                28€

Atletisme                                             20€
Anglès Punt Study 1h setmana          32€ + 12€ material inici de curs

Multiesports 1h setmana                    120€ any*
Multiesports/futbol sala 2ona hora     180€ any*

Futbol 2h setmana                             150€ any*


* Possibilitat de fer el pagament en dues vegades (octubre i gener)
Totes les activitats estan subjectes a possibles canvis o anul.lacions.
Cal estar al corrent de la quota anual de l'AMPA per apuntar-se a les extraescolars.

 

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA MATÍ                         PREU/mes
 

Matí 8-9h                                         29€

Matí 8-9h puntual                             5€

Tarda 16:30-19h                              60€ (berenar inclòs)

Tarda puntual 16:30-19h                  9€ (berenar inclòs)

Tarda 2 dies/setmana16:30-19h       30€ 


Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny.

Les quotes d'acollides estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre o juny, ja que és fa quota fixa repartida pel cost global. (surt a 3,20€ les 2,5h amb el berenar inclòs)

La quota fixa es cobrarà sencera, independentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començen el dia 5 de setembre. 


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 5 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!