EXTRAESCOLARS LINYOLA
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00 - 9:00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30 - 13:30 ESCACS AMB ACADÈMIA ISRAEL
3r a 6è
       
12.45 - 13.45   TENNIS
I5
TENNIS
1r i 2n
TENNIS
3r i 4t
TENNIS
5è i 6è
16:30 - 17:30 PATINATGE ARTÍSTIC
I3-2n
(Poli)
MULTIESPORTS
I3-2n
(Poli)
BASQUET PRIMÀRIA
1r-6è
(Escola)
DANSA MODERNA
I3-2n
(Escola)
ATLETISME XAFATOLLS I3-6è (camp de futbol gespa)
  Anglès PUNT STUDY
I4
(Escola)
Anglès PUNT STUDY
I5
(Escola)
Anglès PUNT STUDY
I3
(Escola)
 
17:30 a 18:30h   Anglès PUNT STUDY
1r
(Escola)
Anglès PUNT STUDY
2n
(Escola)
Anglès PUNT STUDY
3r
(Escola)
 
16:30 - 19h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA

Activitats gestionades directament per l'AMPA: Per apuntar-s'hi s'ha d'anar a la descripció de l'activitat
ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
 Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU

Activitats 1h

18€

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de octubre a maigLes quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.
 
*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes. I es demana el compromís trimestral

*Cal estar al corrent de la quota anual de l'AMPA per apuntar-se a les extraescolars.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Escacs amb acadèmia israel (3r a 6é) 22€
Atletisme xafatolls I3 a 6é (camp de fútbol gespa) 10€/mes
Anglès PUNT STUDY 30€/mes + 12€ material inici curs

Tennis

28€

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es farà retorn de la quota un cop iniciat el mes i es demanarà un compromís trimestral.

 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
Matí de 8-9h 29€/mes
5€ puntual
Tarda de 16:30-19h 60€/mes
9€ puntual
Tarda 2 dies/setmana 16:30-19h 30€/mes
*Cal indicar els dies a l'apartat d'observacions quan feu la inscripció
*Cal estar al corrent de la quota anual de l'AMPA per apuntar-se a les acollides.

*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
 
 
 
  
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig. Les acollides començaran el 6 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

Cal ser membre de l'AFA

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a 31 de maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 12 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!