ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA

ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
*Per gaudir de les activitats, cal estar al dia de la quota anual de l'AMPA


*Motooffroad al 15 de setembre
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS                       PREU  

1 hora                               20€/mes
2 hores                             37€/mes

*Aquest any, els pagaments seran mensuals. La quota serà de 20€/mes les activitats d’1 hora, seria 16€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                              PREU  

Mecanografia                            20€
Escacs (acadèmia israel)          22€

PREUS ACTIVITATS GESTIONADES DIRECTAMENT PER L'AMPA
ACTIVITAT                           PREU  

Natació infantil                     103,70€/any
Natació primària                   88,40€/any
Aerodance                            25€/mes
Defensa personal                 25€/mes
Hoquei 1h/set                       20€/mes
English GV P3 a 6è              1h/set 36€/mes + 15€ material inici curs.
                                              1'5h/set (5è i 6è) 44€

Robòtica/Anglès                    1h/set 40€ + 30€ material inici curs
Atletisme Xafatolls               1h/set 20€/mes
Punt estudi                           42€/mes 2h/setmana
Teatre                                  1'25h/set 19 €/mes preu germans 14€/mes.
                                             10€ matrícula a inici de curs

Motooffroad                          55€/mes

* Més informació de les activitats externes gestionades directament per l'AMPA a ampaelsitjar@gmail.com o al watsapp 650300558
* Totes les activitats estan subjectes a possibles canvis o anul·lacions

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA (8:00-9:00h)           PREU  

Cada dia                                  28€/mes             
Dia puntual                               3€/dia           

ACOLLIDA (16:30-19:00h)           PREU (inclou berenar)  
Cada dia                                             59€/mes    
2 dies a la setmana                            28€/mes         
Tarda puntual                                     7€/dia

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. *Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge
INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 5 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats externes finalitzaran el divendres 29 de maig. Les acollides començaran el 14 de setembre i s'acabaràn el 18 de juny. La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
FUNCIONAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però HEM FET CANVIS. LA QUOTA SERÀ MENSUAL el compromís seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari web. S’avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre. La quota està repartida contemplant els mesos de desembre, gener i festius que hi pugui haver.
La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.

LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). En cas de necessitar-ho, podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el divendres 25 de setembre a la bústia de l’AMPA o bé trucar-nos. 

Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.


APP DE QUÀLIA
Aquest curs, tenim aplicació nova, l’App de Quàlia! A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!