PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
MES                                 PREU  

1 mes                                 19€      
      

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                       PREU  

*Pendent d'acordar          

*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge