*Els preus actuals son promocionals fins el 31 de juliol, a partir de l'1 d'agost la quota mensual de l'extraescolar augmentarà 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                                       PREU/mes

Tastet d'extraescolars 1 tarda                 27€

Tastet d'extraescolars 2 tardes               32€

Tastet d'extraescolars 3 tardes               37€

Tastet d'extraescolars 4 tardes               40€

Tastet d'extraescolars 5 tardes               45€

Pump Track*                                           25€


* Per l'activitat del Tastet d'extraescolars cal ser mínim 3 inscrits per franja perquè es pugui tirar endavant l'activitat.

* Les quotes augmentaran un 30% a les quotes a famílies no sòcies de l'AFA


Per l'activitat de Pump Track cal ser mínim 6 infants

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

* Caldrà ser família sòcia de l'AFA
per fer ús de les activitats extraescolars.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                     PREU/mes

1 hora                                          55€ / 5€ puntual

30 minuts                                     35€ / 3€ puntual

 
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes