Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.

*Per a les famílies que no sou sòcies de l'AFA els preus es veuran augmentats un 30%

 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA SOCIS AFA
ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                        15€ (10 o més infants, mínim 8)

 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA NO SOCIS AFA
ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                        19,5€ (10 o més infants, mínim 8)


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA SOCIS AFA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Anglès                                   19€
Caninoteràpia                        19€

 
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA NO SOCIS AFA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Anglès                                   24,7€
Caninoteràpia                        24,7€

 
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*El mínim d'inscrits han de ser 8 infants.

PREUS ACOLLIDES SOCIS AFA
ACOLLIDA                           PREU

Acollida 1h                            35€
Acollida puntual 1h                 5€

Acollida 30 min                     25€
Acollida puntual 30 min          3€


PREUS ACOLLIDES NO SOCIS AFA
ACOLLIDA                           PREU

Acollida1h                           45,5€
Acollida puntual 1h               6,5€

Acollida 30 min                    32,5€
Acollida puntual 30 min            4€


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 10 de setembre.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge.