Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Pàdel 23€/mes
Tastet d'extraescolars 23€/mes
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Pump Track 25€/mes
Anglès it's English 47,5€/mes + 40€ de matrícula inicial
*S'augmentarà 2€ la mensualitat als infants que no siguin alumnes de l'escola i participin a les activitats.

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició
. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.