EXTRAESCOLARS SANT RAMON
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:30 - 9:30 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16:30 - 17:31
TASTET D'EXTRAESCOLARS
PUMP TRACK
(nivell inicial)
TASTET D'EXTRAESCOLARS
PUMP TRACK
(nivell mig)
TASTET D'EXTRAESCOLARS
TASTET D'EXTRAESCOLARS TASTET D'EXTRAESCOLARS
*Els preus actuals son promocionals fins el 31 de juliol, a partir de l'1 d'agost la quota mensual de l'extraescolar augmentarà 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                                       PREU/mes

Tastet d'extraescolars 1 tarda                 27€

Tastet d'extraescolars 2 tardes               32€

Tastet d'extraescolars 3 tardes               37€

Tastet d'extraescolars 4 tardes               40€

Tastet d'extraescolars 5 tardes               45€

Pump Track*                                           25€


* Per l'activitat del Tastet d'extraescolars cal ser mínim 3 inscrits per franja perquè es pugui tirar endavant l'activitat.

* Les quotes augmentaran un 30% a les quotes a famílies no sòcies de l'AFA


Per l'activitat de Pump Track cal ser mínim 6 infants

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

* Caldrà ser família sòcia de l'AFA
per fer ús de les activitats extraescolars.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                     PREU/mes

1 hora                                          55€ / 5€ puntual

30 minuts                                     35€ / 3€ puntual

 
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

Per fer ús de les extraescolars, caldrà ser família sòcia de l'AFA.

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!