*EN BLAU, ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.

*Per a les famílies que no sou sòcies de l'AFA els preus es veuran augmentats un 30%

 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA SOCIS AFA
ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                        15€ (10 o més infants, mínim 8)

 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA NO SOCIS AFA
ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                        19,5€ (10 o més infants, mínim 8)


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA SOCIS AFA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Anglès                                   19€
Caninoteràpia                        19€

 
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA NO SOCIS AFA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Anglès                                   24,7€
Caninoteràpia                        24,7€

 
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*El mínim d'inscrits han de ser 8 infants.

PREUS ACOLLIDES SOCIS AFA
ACOLLIDA                           PREU

Acollida 1h                            35€
Acollida puntual 1h                 5€

Acollida 30 min                     25€
Acollida puntual 30 min          3€


PREUS ACOLLIDES NO SOCIS AFA
ACOLLIDA                           PREU

Acollida1h                           45,5€
Acollida puntual 1h               6,5€

Acollida 30 min                    32,5€
Acollida puntual 30 min            4€


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 10 de setembre.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge.
INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 5 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats externes finalitzaran el divendres 29 de maig. L'acollida començarà el 13 de setembre i s'acabaràn el 18 de juny. La data límit d'inscripció a l'acollida és el 10 de setembre.
FUNCIONAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però HEM FET CANVIS. LA QUOTA SERÀ MENSUAL el compromís seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari web. S’avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre. La quota està repartida contemplant els mesos de desembre, gener i festius que hi pugui haver.
La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.

LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). En cas de necessitar-ho, podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el divendres 25 de setembre a la bústia de l’AFA o bé trucar-nos. 

Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’AFA.


APP DE QUÀLIA
Aquest curs, tenim aplicació nova, l’App de Quàlia! A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!