PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1h               PREU  

1 mes                                19€             

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                     PREU  

Matí 1h                        28€/mes    
Dia puntual                      4€        
Migdia 45min              18€/mes   
Dia puntual                      3€           
Tarda 1h                     28€/mes
Dia puntual                      4€ 
 
* La data límit d'inscripció a l'acollida és el 9 de setembre.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Robòtica (1,5h)              42€        
Idiomes primària         27€
Anglès infantil              17€
Infomeca                        17€

*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge