Els preus actuals son promocionals fins el 31 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                1H PREU/mes

1 hora                                  16€
Patinatge (1'5h)                   24€

Percussió                            16€ + el tambor*

* En l'activitat de percussió caldrà comprar el tambor, aquest tindrà un cost d'entre 25 i 35 euros.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITATS.                1H PREU/mes

Escacs Israel                      22€
Robòtica amb Robotix*        

*Preu de robòtica a determinar segons inscrits (Compromís Anual).
*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA.               PREU/mes

1h                            25€ / 4€ puntual

45 min                     19€ / 3€ puntual

30 min                     16€  / 2,5€ puntual

                     
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes