PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1h               PREU  

1r timestre (12 set)          45,5€             
2n trimestre (13 set)        49,5€                    
3r trimestre (7 set)             28€

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                     PREU  

Matí 1h                       24€/mes    
Dia puntual                      2,5€        
Migdia 45min              18€/mes   
Dia puntual                          2€           
Tarda 1h                     24€/mes
Dia puntual                      2,5€ 
 
Tarda 1,5h                  31€/mes
Dia puntual                          3€ 
 

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Robòtica                    43€/mes             
Anglès infantil            14€/mes                
Idiomes primària        25€/mes    
Mecanografia             15€/mes