Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                       15€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                       24€ (7 infants, mínim 5)


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                                          PREU  

Robòtica (1,5h/setmana)                      61€        

Anglès 1r a 6è (1,5h/setmana)             27€

Anglès P3-P5 (45 min/setmana)           17€
Francès (1'5h/setmana)                        27€

Infomeca (45 min/setmana)                  15€

Escacs                                                   20€

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                     PREU  

1 hora                          24€/mes    
Dia puntual                      3€        

45min                         18€/mes   
Dia puntual                     2,5€           


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge.