EXTRAESCOLARS PALAU D'ANGLESOLA
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8.00-9.00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12.30-13.30 Anglès Let's play
(1r a 3r)
Infomeca
(4t a 6è)
Anglès Let's play
(infantil)
Anglès amb green Valley
(4t a 6è)
Infomeca
(1r a 3r)
Volei
(4t a 6è)
Volei
(1r a 3r)
Escacs
(Primària)
academia Israel
Bàsquet
(1r a 3r)
Bàsquet
(4t a 6è)
12.30-13.15 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16.30-17.30 La Màgia del Contes
(Infantil)
  Taekwondo
P3 a 6è
(grups per edats)
Teatre
(Infantil)
Ioga
(Primària)
  Teatre
(Primària)
Ciencia i experiments
(Infantil)
Ciència i Experiments
(Primària)
 
    Manualitats Tèxtils
(1r-6è)
   
16.30-18.00 Patinatge
P3 a 6è
(grups per edats)
    Robòtica amb Robotix
(1r-6è)
 
16.30-17.00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA

ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
 
 Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 18€
Patinatge (1'5h setmana) 26€
Manualitats textils 18€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Escacs amb Acadèmia Israel 23€
Robòtica amb Robotix 38€
Anglès Green Valley  39€ + 35€ de quota inicial
de llibres i material
Anglès Let's Play 18€
Volei 21€
*Preu de robòtica a determinar segons inscrits (Compromís Anual).

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es farà retorn de la quota un cop iniciat el mes.

 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
30 min 17€/mes
2,5€/puntual
45 min 20€/mes
3€/puntual
1h 26€/mes
4€/puntual

*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
 
 
 
  
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig. Les acollides començaran el 6 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a 31 de maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 12 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!