EXTRAESCOLARS PALAU D'ANGLESOLA
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00-9:00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30-13:30
  Escacs
(Primària)
academia Israel
Infomeca
3r i 4t
  Infomeca
5è i 6è
Anglès
1r i 2n
Anglès
3r a 6è
Anglès
(infantil)
  Anglès
3r a 6è
    Bàsquet
club bàsquet Mollerussa
1r i 2n
   
12:30-13:15 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16:30-17:30
Crochet
Primària
Petit xef
P3 a 2n
Taekwondo
P3 a 6è
Teatre
P3-2n
Experiments
infantil
 
 
Robòtica amb Robotix
1r-6è
Gralla i Percussió
P3 a 2n
Experiments
primària
Gralla i Percussió
3r a 6è
Bàsquet
club bàsquet Mollerussa
3r a 6è
16.30-18.00 Patinatge
P3 a 6è
(grups per edats)
       
16.30-17.00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16.30-17.30 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
Els preus actuals son promocionals fins el 31 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                1H PREU/mes

1 hora                                  16€
Patinatge (1'5h)                   24€

Percussió                            16€ + el tambor*

* En l'activitat de percussió caldrà comprar el tambor, aquest tindrà un cost d'entre 25 i 35 euros.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITATS.                1H PREU/mes

Escacs Israel                      22€
Robòtica amb Robotix*        

*Preu de robòtica a determinar segons inscrits (Compromís Anual).
*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA.               PREU/mes

1h                            25€ / 4€ puntual

45 min                     19€ / 3€ puntual

30 min                     16€  / 2,5€ puntual

                     
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

El període de preus promocionals durarà fins el dia 30 de juliol. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).
Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!