Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.
És indispensable ser soci de l'AMPA per poder apuntar-se a les activitats.


PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 20€
Patinatge urbà 29€
Escacs 27€
Robotica smart school 40€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Aloha 49€ +
matricula inicial de 1r Grau 40€
matricula inicial de 4t Grau 20€
Kitsune 25€ + 25€ quota inicial de material
Anglès Infantil 33€ + 27€ de material
Anglès Primària 33€ + 29€ de material

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

PREUS ACOLLIDES


ACOLLIDA PREU
1 dia puntual 3€ socies
10€ no socies
Fins a 10 dies 20€ socies
30€ no socies
Tot el mes 29€ socies
50€ no socies
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.