EXTRAESCOLARS ESCOLA COMPTES DE TORREGROSSA - ALCARRÀS
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7:30h a 9h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30h a 13:30h
(PRIMÀRIA)
Jocs de Taula Robòtica amb Smart School Infomeca Crea'art Escacs
Multiesports ALOHA
(primària)
Ciència i Experiments ALOHA
(primària)
Urban Dance
Anglès
(3r)
  Anglès
(3r)
   
Anglès
(4t)
  Anglès
(4t)
   
Anglès
(5è)
  Anglès
(5è)
   
Anglès
(6è)
  Anglès
(6è)
   
13:55h a 14:55h
(INFANTIL)
Jocs de Taula Robòtica amb Smart School La màgia dels contes Crea'art Urban Dance
Multiesports Anglès
(2n)
Ciència i Experiments Anglès
(2n)
Kitsune
(infantil)
Anglès
(infantil)
  Anglès
(infantil)
   
Anglès
(1r)
  Anglès
(1r)
   
16:30h a 17:30h Patinatge Urbà
(Infantil)
Petit Xef
(Infantil)
Patinatge Urbà
(Primària)
Petit Xef
(Primària)
 

ACTIVITATS EXTERNES GESTIONADES DIRECTAMENT PER L'AMPA
Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.
És indispensable ser soci de l'AMPA per poder apuntar-se a les activitats.


PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 20€
Patinatge urbà 29€
Escacs 27€
Robotica smart school 40€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Aloha 49€ +
matricula inicial de 1r Grau 40€
matricula inicial de 4t Grau 20€
Kitsune 25€ + 25€ quota inicial de material
Anglès Infantil 33€ + 27€ de material
Anglès Primària 33€ + 29€ de material

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

PREUS ACOLLIDES


ACOLLIDA PREU
1 dia puntual 3€ socies
10€ no socies
Fins a 10 dies 20€ socies
30€ no socies
Tot el mes 29€ socies
50€ no socies
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.

 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig. Les acollides començaran el 6 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 12 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!