HORARI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Escalada  -  Dimarts 16:45h a 17.45h           
Gimnàstica rítmica   -  Dijous 15h a 17h 
Pàdel  -  Dimecres de 15h a 16h
Tennis  -  Dimecres de 15h a 16h
Zumba -  Divendres de 15h a 16h
Multiesports  -  Dilluns de 16.45h a 17.45h
Trobades multiesports - Divendres de 15h a 17.30h
(un cop al trimestre)

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ACTIVITAT    1 TRIM       2 TRIM       3 TRIM

Escalada       43,5€          47,5€           26€
Tennis            43,5€         47,5€           26€                 
Zumba            43,5€        47,5€           26€
Rítmica             87€           95€            52€

* Multiesports    15€/anual           
*  Pàdel  
25€/mes (grups de 4) 


*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge