HORARI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Escalada  -  Dimarts 16:45h a 17.45h           
Gimnàstica rítmica   -  Dijous 15h a 17h 
Pàdel  -  Dimecres de 15h a 16h
Tennis  -  Dimecres de 15h a 16h
Zumba -  Divendres de 15h a 16h
Multiesports  -  Dilluns de 16.45h a 17.45h
Trobades multiesports - Divendres de 15h a 17.30h
(un cop al trimestre)

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ACTIVITAT    1 TRIM       2 TRIM       3 TRIM

Escalada       43,5€          47,5€           26€
Tennis            43,5€         47,5€           26€                 
Zumba            43,5€        47,5€           26€
Rítmica             87€           95€            52€

* Multiesports    15€/anual           
*  Pàdel  
25€/mes (grups de 4) 
INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 30 de setembre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) i finalitzaran el dimecres 10 de juny.

FUNCIONAMENT
La inscripció s'ha de fer a través del web www.qualia.suport.org, allà us haureu de registrar i crear un usuari des del que podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills/es (altes, baixes, rebuts, canvis, etc).