Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1 hora                                  16€

Patinatge                              25€

Percussiói batucada*           16€

*Per l'activitat de percussió i batucada s'haurà de comprar el tambor que tindrà un cost entre 25€ i 35€


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITATS.                      PREU/mes

Anglès Green Valley           36€ + quota inicial de material*

Kids & Us*                               

Música sensorial                      7€*

* L'activitat serà de 1 hora a la setmana i es pot escollir el dia de la setmana que va millor. La quota inicial de material per l'activitat d' anglès Green Valley serà de 20€ per infantil i 30€ per primària.
*Per inscriure's a l'activitat de Kids&Us consultar preu a 93804866 o per correu a igualada@kidsandus.es

*Per inscriures a l'activitat de música sensorial contactar amb l'AFA al correu: ampaestadella@gmail.com


*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.