Preus promocionals fins el 15 de setembre, a partir del 16 de setembre totes les activitats augmentaran 2€ en la quota mensual de tot el curs.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17,75€
Activitat 1,5h 25€ 
Escacs 20€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES GESTIONADES PER QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
ANGLÈS Green Valley
1h a la setmana
44€/mes
*40€ Quota inicial de matricula i material 
MÚSICA SENSORIAL
Escola de Música de Guissona (P4 - P5)
12€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Kids&Us Contactar amb ells al 93804866
o per correu a igualada@kidsandus.es

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.