ACTIVITATS EXTERNES GESTIONADES PER L'AFA
* Per inscriure's a l'activitat de Kids an us contactar amb 93804866 o per correu a igualada@kidsandus.es
* Per inscriure's a l'activitat de música contactar amb l'AFA al correu: ampaestadella@gmail.com

ACTIVITATS EXTERNES GESTIONADES PER QUÀLIA
Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1 hora                                  16€

Patinatge                              25€

Percussiói batucada*           16€

*Per l'activitat de percussió i batucada s'haurà de comprar el tambor que tindrà un cost entre 25€ i 35€


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITATS.                      PREU/mes

Anglès Green Valley           36€ + quota inicial de material*

Kids & Us*                               

Música sensorial                      7€*

* L'activitat serà de 1 hora a la setmana i es pot escollir el dia de la setmana que va millor. La quota inicial de material per l'activitat d' anglès Green Valley serà de 20€ per infantil i 30€ per primària.
*Per inscriure's a l'activitat de Kids&Us consultar preu a 93804866 o per correu a igualada@kidsandus.es

*Per inscriures a l'activitat de música sensorial contactar amb l'AFA al correu: ampaestadella@gmail.com


*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

El període de preus promocionals durarà fins el dia 30 de juliol. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!