EXTRAESCOLARS ESCOLA RAMON ESTADELLA
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRS
14:00 - 15:00   ANGLÈS Green valley
13h a 14h / 14h a 15
  ESCACS
(Primària)
ANGLÈS KID'S & US
16:30-17:30
LA MÀGIA DELS CONTES
(Infantil)
PETIT XEF
(infantil i primària)
16:30h a 18h
MULTIESPORTS
(Infantil i Primària)
16:30h a 18h
DANSES I JOCS TRADICIONALS
(Infantil)
MÚSICA SENSORIAL - Escola de Música de Guissona
(I4 i I5)
IOGA
(primària)
   ART-CERÀMICA
(infantil)
INFOMECA
(primària)
ART- CERÀMICA
(primària)
16:30h a 18h
ACTIVITATS EXTERNES GESTIONADES PER L'AFA
ACTIVITATS EXTERNES GESTIONADES PER QUÀLIA
Preus promocionals fins el 15 de setembre, a partir del 16 de setembre totes les activitats augmentaran 2€ en la quota mensual de tot el curs.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17,75€
Activitat 1,5h 25€ 
Escacs 20€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES GESTIONADES PER QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
ANGLÈS Green Valley
1h a la setmana
44€/mes
*40€ Quota inicial de matricula i material 
MÚSICA SENSORIAL
Escola de Música de Guissona (P4 - P5)
12€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Kids&Us Contactar amb ells al 93804866
o per correu a igualada@kidsandus.es

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 30 de setembre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 30 de maig.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 15 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€ a la quota mensual de tot el curs.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 615 95 34 84 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Recomanem que els infants berenin després de l'activitat per poder aprofitar al màxim l'hora d'activitat que tenim. En casa que porteu berenar, us demanem que sigui alguna cosa ràpida i fàcil de menjar per no perdre temps.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat a final de cada trimestre. A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). Consulta el nostre tutorial per guiar-te en l'ús de l'app.

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!

 
Per a qualsevol dubte ens podeu trucar o enviar un Whats App 615 95 34 84