EXTRAESCOLARS ESCOLA RAMON ESTADELLA
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
14:00 - 15:00   ANGLÈS Green valley
(primària)
KID'S & US ESCACS - Ateneu Guissona
(de 3r a 6è)
KID'S & US
16:30-17:30
ART-CERÀMICA
(infantil)
PETIT XEF
(infantil i primària)
IOGA
(infantil)
TEATRE
(infantil)
MÚSICA SENSORIAL - Escola de Música de Guissona
(infantil)
IOGA
(primària)
  TEATRE
(primària)
INFOMECA
(primària)
ART- CERÀMICA
(primària)

*S'està mirant l'opció de poder oferir patinatge en funció de la disponibiliat del pavelló 
ACTIVITATS EXTERNES GESTIONADES PER L'AFA
* Per inscriure's a l'activitat de Kids&Us an us contactar amb 93804866 o per correu a igualada@kidsandus.es
ACTIVITATS EXTERNES GESTIONADES PER QUÀLIA
Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17€
Música sensorial 10€ 
Anglès Green Valley
1h setmana
40€ +
quota inicial de material a confirmar
(sobre els 30€)
Escacs 17€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Kids&Us Contactar amb ells al 93804866
o per correu a igualada@kidsandus.es

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 12 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!