Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
ACTIVITATS PREU
Natació 75€/trimestre
Futbol Sala 43€/trimestre
Hip-Hop 48€/trimestre
Ioga 53€/trimestre
Infomeca 48€/trimestre
Taekwondo
amb Sergi Sanmarini
57€/trimestre
Anglès
Centre Cultural
66€/trimestre
Robòtica
amb Robert informatik
108€/trimestre
Batucada 48€/trimestre
Patins 48€/trimestre
Zomba kids 48€/trimestre
Petit Xef 48€/trimestre
Caninoteràpia 48€/trimestre
Àrab Inscripcions a través de l'AFA
(envieu correu a gaspardeportola.ampa@gmail.com)
*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
Matins de 7:50h a 9h 24€/mes
Tardes de 16:30h a 17:30h 23,5€/mes
Pack 25 dies 1h d'acollida 40,5€
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.