EXTRAESCOLARS GASPAR DE PORTOLÀ
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7:50 - 9:00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30 - 13:30
NATACIÓ
(P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r)
RUBIKIDS
(4t, 5è, 6è)
NATACIÓ
(P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r)
INFOMECA
(3r, 4t, 5è, 6è)
BATUCADA
(primària)
ANGLÈS
(P3, P4, P5)
13:30 - 14:30   RUBIKIDS
(1r, 2n, 3r)
    IOGA
(P3, P4, P5)
16:30 - 17:30
FUTBOL SALA
(1r i 2n)
FUTBOL SALA
(3r, 4t, 5è, 6è)
FUTBOL SALA
(P4, P5, 1r i 2n)
FUTBOL SALA
(3r, 4t, 5è, 6è)
ROBÒTICA
(3r, 4t, 5è, 6è)
1,5h
HIP-HOP
(P3 a 6è)
TAEKWONDO
(tots els nivells)
IOGA
(4t, 5è, 6è)
BÀSQET
(P5 a 2n)
IOGA
(1r, 2n, 3r)
BÀSQUET
(3r a 6è)
CANINOTERÀPIA
(P3 a 6è)
PETIT XEF
(P3, P4, P5, 1R, 2N)
ZOMBA KIDS
(P3 a 3r)
PATINS
(P3 a 6è)
ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
(P3 a 2n)
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16:30 - 18:00
    ÀRAB
(grup 1)
  ÀRAB
(grup 1)
    ÀRAB
(grup 2)
  ÀRAB
(grup 2)

*Inscripcions de l'activitat d'àrab a través de l'AFA (envieu un correu a gaspardeportola.ampa@gmail.com)
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS.                                                                PREU

Natació (a càrrec de monitoratge de l'Ajuntament)           75€/trimestre

Futbol sala (a càrrec del Club de Futbol)                        42€/trimestre
Hip Hop (a càrrec de monitoratge de l'Ajuntament)           47€/trimestre
Infomeca (a càrrec de Robert Informatik)                        47€/trimestre
Robòtica (a càrrec de Robert Informatik)                        108€/trimestre
Taekwondo (a càrrec de Gimnàs Punt Esport)                 57€/trimestre
Anglès (a càrrec de Centre Cultural Balaguer)                  65€/trimestre
Rubikids                                                                    60€/trimestre
Ioga                                                                           47€/trimestre
Batucada                                                                   47€/trimestre
Activitats artístiques                                                  47€/trimestre
Patins                                                                        47€/trimestre
Zomba Kids                                                               47€/trimestre
Petit Xef                                                                     47€/trimestre
Caninoteràpia (a càrrec de Fud Theraphy)                      55€/trimestre
Bàquet Club de Bàsquet Balaguer                            47€/trimestre


*Serà obligatori ser soci/a de l'AFA per poder participar a les activitats organitzades per l'AFA i Quàlia.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i es realitzaran a inici de cada trimestre.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

* Les quotes seran trimestrals i es giraran a principis de mes
de cada trimestre (octubre, gener i març).

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                               PREU

Matí                                         23€/mes

Tarda                                       23€/mes
Acollida puntual                        2€

Pack 25 dies                            40€        
            
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes

*Per fer ús del pack caldrà fer ús de l'aplicatiu i fer una inscripció habitual

*Per fer ús de l'acollida puntual, podreu pagar en efectiu a la monitora d'acollida
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app.

És obligatori ser sòci/a de l'AFA per tal de participar en les activitats extraescolars

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).
Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!