EXTRAESCOLARS GASPAR DE PORTOLÀ
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7:50 - 9:00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30 - 13:30
NATACIÓ
(I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r)

Monitoratge de la Paeria de Balaguer
ANGLÈS
(primària)

amb Centre Cultural
NATACIÓ
(I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r)

Monitoratge de la Paeria de Balaguer
INFOMECA
(3r, 4t, 5è, 6è)

amb Robert Informatik
BATUCADA
(primària)
16:30 - 17:30
FUTBOL SALA
(I4, I5, 1r i 2n)

amb Jaume Canal
FUTBOL SALA
(3r, 4t, 5è, 6è)

amb Jaume Canal
FUTBOL SALA
(I4, I5, 1r i 2n)

amb Jaume Canal
FUTBOL SALA
(3r, 4t, 5è, 6è)

amb Jaume Canal
ROBÒTICA
(3r, 4t, 5è, 6è)
1,5h

amb Robert Informatik
HIP-HOP
(I3 a 6è)
TAEKWONDO
(tots els nivells)
IOGA
(I4 a 6è)

amb Rosa Gallego
PATINS
(I3 a 6è)
PETIT XEF
(I3, I4, I5, 1R, 2N)
CANINOTERÀPIA
(I3 a 6è)

amb Ankora
ANGLÈS
(infantil)

amb Centre Cultural
ZOMBA KIDS
(I3 a 3r)
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16:30 - 18:00
 
 
 
 
ÀRAB
(grup 1)
 
 
ÀRAB
(grup 1)
ÀRAB
(grup 2)
ÀRAB
(grup 2)


LES INSCRIPCIONS DE L'ACTIVITAT D'ÀRAB ES FARAN A TRAVÉS DE L'AFA
Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
ACTIVITATS PREU
Natació 75€/trimestre
Futbol Sala 43€/trimestre
Hip-Hop 48€/trimestre
Ioga 53€/trimestre
Infomeca 48€/trimestre
Taekwondo
amb Sergi Sanmarini
57€/trimestre
Anglès
Centre Cultural
66€/trimestre
Robòtica
amb Robert informatik
108€/trimestre
Batucada 48€/trimestre
Patins 48€/trimestre
Zomba kids 48€/trimestre
Petit Xef 48€/trimestre
Caninoteràpia 48€/trimestre
Àrab Inscripcions a través de l'AFA
(envieu correu a gaspardeportola.ampa@gmail.com)
*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
Matins de 7:50h a 9h 24€/mes
Tardes de 16:30h a 17:30h 23,5€/mes
Pack 25 dies 1h d'acollida 40,5€
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig. Les acollides començaran el 6 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 12 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!