*Inscripcions de l'activitat d'àrab a través de l'AFA (envieu un correu a gaspardeportola.ampa@gmail.com)