PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 
ACTIVITATS PREU
Mecanografia 18€
Tenis Taula 24€
Ukelele
*màxim 10 inscrits
22€
Jocs musicals 18,50€
Escacs
*màxim 12 inscrits
18€
Anglès 42€
Espai natura 35€
Ioga
*màxim 10 inscrits
17€
Psicomotricitat sistèmica
*màxim 12 inscrits
45€
Acompanyament natació 14€
De dins a fora, expressem emocións 27€
Valorjoc 24€
* Escacs: *Hi ha la possibilitat que al llarg del curs, el Jose Ángel us recomani comprar un llibre d'exercicis per seguir practicant.

*Per inscriure-us a l'activitat de Natació cal que envieu un correu a espaigua@gmail.com

*Si voleu fer ús de l'acompanyament, cal que feu la inscripció com amb la resta d'activitats


*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS CANGURATGE

 
CANGURATGE PREU
Matí 16,5€/mes
3,5€ puntual
Migdia 16,5€/mes
3,5€ puntual
Tarda 21,5€/mes
4€ puntual
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.