EXTRAESCOLARS ESCOLA EL VINYET
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:15 - 9:00 Canguratge matí Canguratge matí Canguratge matí Canguratge matí Canguratge matí
12:30-13:30
ESCACS
(mitjans i grans)
DE DINS A FORA, expressem emocions
(mitjans i grans)
TENIS TAULA
(grans)
 
 
MECANOGRAFIA
(grans)
ESCACS
(mitjans i grans)
DE DINS A FORA, expressem emocions
(mitjans i grans)
13:30 - 14:30
ESCACS
(mitjans i grans)
ESCACS
(mitjans i grans)
 
 
UKELELE
(mitjans i grans)
 
 
UKELELE
(mitjans i grans)
12:30 - 13:15 Canguratge migdia Canguratge migdia Canguratge migdia Canguratge migdia Canguratge migdia
16:30 - 17:30
Canguratge tarda Canguratge tarda Canguratge tarda Canguratge tarda Canguratge tarda
JOCS MUSICALS
(petits)
 
 
JOCS MUSICALS
(petits)
IOGA
(petits)
VALORJOC
(petits)
IOGA
(mitjans i grans)
16:30 -
17:00
  ACOMPANYAMENT
NATACIÓ P4 i P5
     
16:30 - 18:00
ANGLÈS
(petits)
ANGLÈS
(mitjans i grans)
 
 
PSICOMOTRICITAT SISTÈMICA
(petits i mitjans)
 
 
PSICOMOTRICITAT SISTÈMICA
(petits i mitjans)
16:30h a 18:30h
 
 
 
 
ESPAI NATURA
(mitjans)
 
 
 
 
ESPAI NATURA
(grans)
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 
ACTIVITATS PREU
Mecanografia 18€
Tenis Taula 24€
Ukelele
*màxim 10 inscrits
22€
Jocs musicals 18,50€
Escacs
*màxim 12 inscrits
18€
Anglès 42€
Espai natura 35€
Ioga
*màxim 10 inscrits
17€
Psicomotricitat sistèmica
*màxim 12 inscrits
45€
Acompanyament natació 14€
De dins a fora, expressem emocións 27€
Valorjoc 24€
* Escacs: *Hi ha la possibilitat que al llarg del curs, el Jose Ángel us recomani comprar un llibre d'exercicis per seguir practicant.

*Per inscriure-us a l'activitat de Natació cal que envieu un correu a espaigua@gmail.com

*Si voleu fer ús de l'acompanyament, cal que feu la inscripció com amb la resta d'activitats


*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS CANGURATGE

 
CANGURATGE PREU
Matí 16,5€/mes
3,5€ puntual
Migdia 16,5€/mes
3,5€ puntual
Tarda 21,5€/mes
4€ puntual
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig. Les acollides començaran el 6 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de l'app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Més avall expliquem com inscriure-s'hi. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la CLASSE DE PROVA gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!