EXTRAESCOLARS ESCOLA EL VINYET
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:15 - 9:00 Canguratge matí Canguratge matí Canguratge matí Canguratge matí Canguratge matí
12:30-13:30
DE DINS A FORA, EXPRESSEM EMOCIONS
(mitjans i grans)
DE DINS A FORA, EXPRESSEM EMOCIONS
(mitjans i grans)
TENIS TAULA
(grans)
JOCS TRADICIONALS
(mitjans)
ESCACS
(mitjans i grans)
UKELELE
(mitjans i grans)
ESCACS
(mitjans i grans)
13:30-14:30
MECANOGRAFIA
(grans)
ESCACS
(mitjans i grans)
 
 
UKELELE
(mitjans i grans)
 
 
ART I CREATIVITAT
(mitjans)
12:30-13:15 Canguratge migdia Canguratge migdia Canguratge migdia Canguratge migdia Canguratge migdia
16:30-17:30
Canguratge tarda Canguratge tarda Canguratge tarda Canguratge tarda Canguratge tarda
JOCS MUSICALS
(petits)
IOGA
(mitjans)
JOCS MUSICALS
(petits)
 
 
TASTET D'ESPORTS
(petits)
IOGA
(PETITS)
16:30-17:00   ACOMPANYAMENT
NATACIÓ P4 i P5
ACOMPANYAMENT
NATACIÓ P3
   
16:30-18
ESPAI NATURA
(mitjans i grans)
ANGLÈS
(mitjans i grans)
 
 
ANGLÈS
(petits)
 
 
Ens Re-Movem,
ESPAI SOMNIS
(petits)
ESPAI NATURA
(mitjans i grans)

*Per inscriure-us a l'activitat de Natació cal que envieu un correu a espaigua@gmail.com
*Si voleu fer ús de l'acompanyament, cal que feu la inscripció com amb la resta d'activitats
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS.                                                               PREU

Tennis taula (a càrrec de GESPORT)                          16€

Jocs tradicionals (a càrrec de GESPORT)                   16€

Tastet d'esports (a càrrec de GESPORT)                     16€

*Ukelele (a càrrec de ÀTIC escola de Música)              22€

Jocs musicals a càrrec de ÀTIC escola de Música)      16€

Escas (a càrrec de Jose Ángel)                                     16€

Ioga (a càrrec de Joana Abella)                                     20€

Anglès (a càrrec de KIA Ora idiomes)                            42€

Art i creativitat (a càrrec de l'espardenyera gràfica)       16€

Mecanografia (a càrrec de l'espardenyera gràfica)        16€

Espai Natura                                                                   28€

Ens re-movem: espai somnis                                          33€

De dins a fora: expressem emocions                              20€


*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

PREUS CANGURATGE

CANGURATGE                         PREU

Matí                                         16€/mes

Migdia 1hora                           16€/mes

Tarda 1'5hora                          23€/mes

            
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!