Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                       PREU/mes

1 hora                     16€ soci AMPA / 21€ no soci AMPA

1,5 hores                   24€ soci AMPA / 29€ no soci AMPA

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES SOCIS AMPA

ACOLLIDA                                          PREU/mes

Matí 7:45-9h                                31,25€ / 7,5€ puntual

Matí 8:30-9h                                12,5€ / 3€ puntual

Tarda 16:30-17:30h                      25€ / 6€ puntual

 
PREUS ACOLLIDES NO SOCIS AMPA

ACOLLIDA                                          PREU/mes

Matí 7:45-9h                                36,25€ / 8,5€ puntual

Matí 8:30-9h                                17,5€ / 4€ puntual

Tarda 16:30-17:30h                     30€ / 7€ puntual


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes