Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

Els preus variaran en funció si la família és socia del AFA o no, en cas de no ser sòcies l'import mensual de les activitats augmenta 5€.  


PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Play sing and dance 17€
Cre'art 21,50€
Teatre 17€

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

 
PREUS ACTIVITATS ACOLLIDES
ACOLLIDES PREU AMPA PREU NO AMPA
7:45h a 9h 31,75€/mes
7,5€ puntual
36,75€/mes
9€ puntual
8:30h a 9h 13€/mes
3,5€ puntual
18€/mes
4,5€ puntual
16:30h a 17:30h 25,5€/mes
6,5€ puntual
30,5€/mes
7,5€ puntual
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.