Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA MEMBRES AMPA
ACTIVITATS                          1H PREU

Arts and crafts                        20€/mes
Teatre                                     16€/mes
Infomeca                                20€/mes
Play sing and dance               21€/mes

Dansa urbana 1 dia                21€/mes

Dansa urbana 2 dies              39€/mes

Multiesports 1 dia                   21€/mes

Multiesports 2 dies                 39€/mes


PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA NO MEMBRES AMPA
ACTIVITATS                          1H PREU

Arts and crafts                        25€/mes
Teatre                                     21€/mes
Infomeca                                25€/mes
Play sing and dance               26€/mes

Dansa urbana 1 dia                26€/mes

Dansa urbana 2 dies              44€/mes

Multiesports 1 dia                   26€/mes

Multiesports 2 dies                 44€/mes

*En el cas de les activitats de dos dies, si no s'arriba als 8 infants, els preus s'incrementaràn, com amb la resta d'activitats.
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA MEMBRES AMPA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Francès                                26€

 
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA NO MEMBRES AMPA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Francès                                30€


PREUS ACOLLIDES SOCIS AMPA
ACOLLIDA                                    PREU

Matí de 7:45 a 9:10                     34€/mes
Acollida puntual 1h15                  5€
Matí de 8 a 9:10h                         28€/mes
Acollida puntual 1h                       5€
Matí de 8:30 a 9:10h                    16€/mes
Acollida puntual 30 min                5€
Berenem i juguem 16.30 a 18      36€/mes
Berenem i juguem puntual            5€

 
PREUS ACOLLIDES NO SOCIS AMPA
ACOLLIDA                                    PREU

Matí de 7:45 a 9:10h                   39€/mes
Acollida puntual 1h15                  5€
Matí de 8 a 9:10h                         33€/mes
Acollida puntual 1h                       5€
Matí de 8:30 a 9:10h                    21€/mes
Acollida puntual 30 min                5€
Berenem i juguem 16.30 a 18      41€/mes
Berenem i juguem puntual            5€


*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge