JOAQUIM PALACÍN BELLVÍS
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7:45-9:00 ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI
8:30-9:00 ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI
12:30-
13:30h
     

INFOMECA (5è a 6è)

 
13:55-
14:55h
 
 
 
 
TEATRE 1r - 6è
 
 
 
 
16:30-
17:30h
    PLAY, SING AND DANCE
P3 - 2n
   

 
Preus promocionals fins el 15 de setembre, a partir del 16 de setembre totes les activitats augmentaran 2€ la quota mensual de tot el curs

Els preus variaran en funció si la família és socia de l'AMPA o no, en cas de no ser sòcies l'import mensual de les activitats augmenta 5€.  


PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Activitat 1h
(Socis AMPA)
17,75€
Activitat 1h
(No socis AMPA)
22,75€
*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

 
PREUS ACTIVITATS ACOLLIDES
ACOLLIDES PREU AMPA PREU NO AMPA
7:45h a 9:00h 33,33€/mes
7,87€ puntual
38,58€/mes
9,45€ puntual
8:30h a 9:00h 13,65€/mes
3,67€ puntual
18,9€/mes
4,75€ puntual
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 30 de setembre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 30 de maig. 
Les acollides començaran el 9 de setembre i s'acabaran el 20 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app..

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 15 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€ a la quota mensual de tot el curs.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 615 95 34 84  o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat al final de cada trimestre. A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). 
Consulta el nostre tutorial per guiar-te en l'ús de l'app

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!
 
Per a qualsevol dubte ens podeu trucar o enviar un Whats App 615 95 34 84