ACTIVITATS EXTERNES GESTIONADES PER QUÀLIA
ACTIVITATS GESTIONADES PER CLUBS I ENTITATS. Per fer la inscripció a l'activitat, contacteu directament amb l'entitat o el club que l'organitza
Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA MEMBRES AMPA
ACTIVITATS                          1H PREU

Arts and crafts                        16€/mes
Teatre                                     16€/mes
Infomeca                                16€/mes
Play sing and dance               16€/mes

Dansa urbana 1 dia                17€/mes

Dansa urbana 2 dies              39€/mes

Multiesports 1 dia                   17€/mes

Multiesports 2 dies                 39€/mes


PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA NO MEMBRES AMPA
ACTIVITATS                          1H PREU

Arts and crafts                        21€/mes
Teatre                                     21€/mes
Infomeca                                21€/mes
Play sing and dance               21€/mes

Dansa urbana 1 dia                22€/mes

Dansa urbana 2 dies              36€/mes

Multiesports 1 dia                   22€/mes

Multiesports 2 dies                 36€/mes

*En el cas de les activitats de dos dies, si no s'arriba als 8 infants, els preus s'incrementaràn, com amb la resta d'activitats.
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA MEMBRES AMPA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Francès                                33€

 
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA NO MEMBRES AMPA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Francès                                38€


PREUS ACOLLIDES SOCIS AMPA
ACOLLIDA                                    PREU

Matí de 7:45 a 9:10                     34€/mes
Acollida puntual 1h15                  5€
Matí de 8 a 9:10h                         28€/mes
Acollida puntual 1h                       5€
Matí de 8:30 a 9:10h                    16€/mes
Acollida puntual 30 min                5€
Berenem i juguem 16.30 a 18      36€/mes
Berenem i juguem puntual            5€

 
PREUS ACOLLIDES NO SOCIS AMPA
ACOLLIDA                                    PREU

Matí de 7:45 a 9:10h                   39€/mes
Acollida puntual 1h15                  5€
Matí de 8 a 9:10h                         33€/mes
Acollida puntual 1h                       5€
Matí de 8:30 a 9:10h                    21€/mes
Acollida puntual 30 min                5€
Berenem i juguem 16.30 a 18      41€/mes
Berenem i juguem puntual            5€


*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge
INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 4 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 3 de juny. Les acollides començaran el 13 de setembre i s'acabaràn el 22 de juny

FUNCIONAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però la quota serà mensual. El compromís seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari web. S’avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre. La quota està repartida contemplant els mesos de desembre, gener i festius que hi pugui haver.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.

LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). En cas de necessitar-ho, podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el
DIUMENGE 19 DE SETEMBRE a la bústia de l’AMPA o bé trucar-nos. 

Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.


APP DE QUÀLIA
Aquest curs, tenim aplicació nova, l’App de Quàlia! A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!