JOAQUIM PALACIN BELLVIS
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7:45-9:00 ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI
8:30-9:00 ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI
12:30-
13:30h
         
13:15-
14:15h
         
13:30-
14:30h
         
13:55-
14:55h
 
 
 
 
TEATRE 1r - 6è
 
 
 
 
16:30-17:30 ACOLLIDA TARDA ACOLLIDA TARDA ACOLLIDA TARDA ACOLLIDA TARDA ACOLLIDA TARDA
16:30-
17:30h
       
 
 
   
PLAY, SING AND DANCE
i3 - 1r
 
16:30-
17:45h
       
CREA'ART
1r a 6è