PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS.                                       PREU/mes

1 hora                                                     16€

Patinatge                                                 24€
Escacs                                          *Pendent de confirmar


*Cal ser soci de l'AFA per participar a les activitats extraescolars. 

*Preus promocionals fins el dia 9 de setembre. Les inscirpcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.