EXTRAESCOLARS ALTA SEGARRA - CALAF
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
17:00
-
18:00
IOGA
(infantil)
ZUMBA
(1r, 2n, 3r)
ARTS MARCIALS
(infantil)
FUTBOL SALA
(infantil)
DANSES I JOCS TRADICIONALS
(infantil)
BATUCADA I PERCUSSIÓ
(1r, 2n, 3r)
FUTBOL SALA
(1r, 2n, 3r)
ESCACS
(1r, 2n, 3r)
MECANOGRAFIA I HÀBITS ESTUDI
(4t, 5è, 6è)
FUTBOL SALA
(4t, 5è, 6è)
ESCACS
(4t, 5è, 6è)
BALLS MODERNS
(4t, 5è, 6è)
17:00
-
18:30
        PATINATGE
(p4 a 6è)

Cal ser soci de l'AFA per participar a les activitats extraescolars.
Preus promocionals fins el dia 9 de setembre. Les inscirpcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€.
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS.                                       PREU/mes

1 hora                                                     16€

Patinatge                                                 24€
Escacs                                          *Pendent de confirmar


*Cal ser soci de l'AFA per participar a les activitats extraescolars. 

*Preus promocionals fins el dia 9 de setembre. Les inscirpcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat).


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

Per participar a les extraescolars cal ser família sòcia de l'AFA.


El període de preus promocionals durarà fins el dia 9 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’AFA.

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!